GÜNCEL HABERLER
ANKET
BELEDİYE PERSONELİNİN SİZİNLE İLETİŞİMİNDEN, TUTUM DAVRANIŞLARINDAN MEMNUN MUSUNUZ?
ÇOK MEMNUNUM
MEMNUNUM
KISMEN MEMNUNUM
MEMNUN DEĞİLİM
KAZAN BELEDİYESİ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Standartları
Sıra No Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
1 İmar Çapı, İmar Durumu
ve
Yol Kotu
1- Dilekçe
2- Aplikasyon Krokisi
3- Tapu Fotokopisi
4- Vekaletname (Başvuran Tapu Sahibi Değilse)
5- Makbuz
15 GÜN
2 Yapı Ruhsat İşlemi

1- Dilekçe
2- Aplikasyon Krokisi
3- İmar Çapı
4- Yol Kotu
5- Tapu Tescil Belgesi
6- Yola Katılım Harcı
7- Bina İnşaat Harcı
8- Bağımsız Bölüm Listesi
9- Onaylı m2 Cetveli
10- Mal Sahibi Bilgileri
11- Vekalet (Varsa)
12- Yapı Müteahhiti Bilgileri
13- 2 Adet Mimari Proje
14- Numarataj

15 GÜN
3 Yapı Kullanma İzin
Belgesi İşlemi
1- SGK İlişiksizlik Belgesi
2- Yapı Denetim Raporu veya Fenni Mesul Raporu
3- Asansör Ruhsatı
4- Sığınak Raporu
5- Telekom Ankastre Vizesi
6- Numarataj Yazısı
7- Malmüdürlüğü İskan İlişik Kesme Yazısı
8- Cins Tahsisli Tapu Fotokopisi
9- İtfaiye Raporu
10- Doğalgaz Tesisat Kontrol Raporu
11- İmza Sirküleri
12- Yapı Kullanma İzin Belgesi Harcı
13- Metrekare Cetveli
14- Yapı Müteahhidine Ait Vergi Borcu Yoktur Yazısı
15 GÜN
4 Hakediş Düzenlenmesi 1- Hesap İcmali
2- Fatura
3- Proje Kontrol Çizelgesi
4- Damga Vergisi
5- Personel Bildirgesi
6- YIBF Belgesi Fotokopisi
7- Sözleşme Fotokopisi
8- Dekont
9-Ruhsat Fotokopisi
10- TSE'li Malzeme Kullandıklarına Dair Belge
11- Tutanaklar
12- İş Bitirmelerde Asansör Raporu
13- İş Bitirme Tutanağı
14- Teknik Rapor
15- İmalat Tamamlama Tutanakları
15 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
  İsim Levent KARAGÖL   İsim Abidin ARIKÖK
  Ünvan İmar ve Şeh. Müd. V.   Ünvan Belediye Başkan Yardımcısı
 

Adres

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   Adres Kazan Belediye Başkanlığı
  Telefon (0312) 814 53 00 / 137   Telefon (0312) 814 53 00 / 158
  Faks (0312) 814 10 12   Faks (0312) 814 10 12
  E-Posta -   E-Posta aarikok@kazan.bel.tr